Demir Bükme/Etriye Makinası

Schnell marka Etriye makinasının otomasyon revizyonudur. Sistem yeniden tasarlanıp projelendirilmiştir.